Как да четем електромер?

Как да четем електромер?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Въпрос:

<>

Отговор: зависи от вида на измервателния уред.

За неофитите четенето на брояч може да бъде сложно. Дисковите измервателни уреди са най-старите за използване. Консумацията на енергия се обозначава с петте цифри на циферблата. Под последното са посочени напрежението и интензитетът на тока. Електронните измервателни уреди представят повече информация. С помощта на бутона за избор в горния десен ъгъл можете да получите достъп до различна информация, като използваната и доставена моментална мощност, опциите за вашата тарифа, мигновено потребление или дори мощност. Ценна информация, която може да ви помогне да управлявате по-добре потреблението на електроенергия. Бутонът в долния десен ъгъл позволява достъп до определени подменюта в случай на конкретни тарифни опции. Тази информация лесно се чете на дисплея с течни кристали. Вие също, изпратете ни вашия brico въпрос