Кои са най-малко запалимите изолатори?

Кои са най-малко запалимите изолатори?

Въпрос:

>

Отговор: най-малко запалимите изолатори са класифицирани в категория M0 според френската класификация, а A1, A2 или B в европейската класификация, а именно стъклена вата или каменна вата например.

По очевидни причини изолаторите трябва да имат отлична пожароустойчивост. За да се ориентирате, на ваше разположение е френска класификация, която класифицира изолаторите в пет категории: М0 негорим (най-добрият), М1 запалим, М2 трудно запалим, М3 средно запалим и М4 лесно запалим. Нивото на класификация задължително се обозначава на продукта, който се съхранява. Съществува и европейска класификация, която следва същата логика, като най-добрите продукти са класифицирани в клас A1, A2 и B. Най-малко се препоръчват в категории C, D, E и F. Най-малко запалими (и най-екологични) изолатори ) са стъклена вата и каменна вата, както и повечето минерални изолатори.

Видео: Ogień z baterii